/[svn]/hlds/cstrike/addons/amxmodx/data/lang/deagsmapmanager.txt
ViewVC logotype

Diff of /hlds/cstrike/addons/amxmodx/data/lang/deagsmapmanager.txt

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 43 by cstrike, Fri Feb 6 11:42:48 2009 UTC revision 44 by cstrike, Wed Feb 18 03:52:59 2009 UTC
# Line 970  Line 970 
970  DMAP_VOTING_IN_PROGRESS = Omröstning pågår  DMAP_VOTING_IN_PROGRESS = Omröstning pågår
971  DMAP_VOTING_OVER = Röstning är nu över, nästa karta kommer att %s  DMAP_VOTING_OVER = Röstning är nu över, nästa karta kommer att %s
972  DMAP_MAP_NOTFOUND = Karta ^"%s^" hittades inte på denna server, skriv listmaps i konsollen för en lista över kartor  DMAP_MAP_NOTFOUND = Karta ^"%s^" hittades inte på denna server, skriv listmaps i konsollen för en lista över kartor
973  DMAP_MAPVOTE_NOT_AVAILABLE = rösta för att kartan finns för närvarande inte på denna server  DMAP_MAPVOTE_NOT_AVAILABLE = röstningen för denna karta finns för närvarande inte på denna server
974  DMAP_CANT_NOMINATE_LASTMAP = Du kan inte utse en karta från de senaste %d kartor spelat  DMAP_CANT_NOMINATE_LASTMAP = Du kan inte utse en karta från de senaste %d kartor spelat
975  DMAP_EXTEND_MAP = Detta är karta %s, en omröstning kommer att avgöra huruvida karta förlängs  DMAP_EXTEND_MAP = Detta är karta %s, en omröstning kommer att avgöra huruvida karta förlängs
976  DMAP_ALLOWED_MAPS = Du kan bara nominera vissa kartor; säg ^"listmaps^" för att se en lista  DMAP_ALLOWED_MAPS = Du kan bara nominera vissa kartor; säg ^"listmaps^" för att se en lista
# Line 992  Line 992 
992  DMAP_VOTING_COMPLETED = Omröstningen är klar och spelarna har röstat för %s, kartan kommer att ändras om %d sekunder.  DMAP_VOTING_COMPLETED = Omröstningen är klar och spelarna har röstat för %s, kartan kommer att ändras om %d sekunder.
993  DMAP_MAP_ALREADY_ROCKED = %s, Röstning har redan rockats på denna karta och det går inte att rocka två gånger på samma karta  DMAP_MAP_ALREADY_ROCKED = %s, Röstning har redan rockats på denna karta och det går inte att rocka två gånger på samma karta
994  DMAP_NOT_ENOUGH_TIME = Det finns inte tillräckligt med tid kvar på kartan för att rocka  DMAP_NOT_ENOUGH_TIME = Det finns inte tillräckligt med tid kvar på kartan för att rocka
995  DMAP_NO_TIMELIMIT = Du kan inte rockthevote finns det ingen tid  DMAP_NO_TIMELIMIT = Du kan inte rösta, tiden för det är slut
996  DMAP_RTV_WAIT = %s, du måste vänta ytterligare %d minuter tills du kan säga ^"rockthevote^"  DMAP_RTV_WAIT = %s, du måste vänta ytterligare %d minuter tills du kan säga ^"rockthevote^"
997  DMAP_RTV_1MIN = Under 1 minut tills du kan rockthevote  DMAP_RTV_1MIN = Under 1 minut tills du kan rockthevote
998  DMAP_RTV_ADMIN_FORCE = %s, du har administratörsbehörighet privilidges kan du försöker använda kommandot dmap_rockthevote, att tvinga en omröstning  DMAP_RTV_ADMIN_FORCE = %s, du har administratörsbehörighet privilidges kan du försöker använda kommandot dmap_rockthevote, att tvinga en omröstning
999  DMAP_ALREADY_ROCKED = %s har du redan rockade omröstningen, kan du inte rockit två gånger!  DMAP_ALREADY_ROCKED = %s har du redan rockade omröstningen, du kan inte rocka två gånger!
1000  DMAP_RTV_STARTING = lite folk (%d) har nu sagt ^"rockthevote^", så att en omröstning kommer att inledas inom kort  DMAP_RTV_STARTING = lite folk (%d) har nu sagt ^"rockthevote^", så att en omröstning kommer att inledas inom kort
1001  DMAP_RTV_START = På grund av %d spelare Rocking omröstningen^n Omröstning nu rockade ^nVoting kommer att inledas inom kort  DMAP_RTV_START = På grund av %d spelare Rockade omröstningen^n Omröstning nu rockade ^nröstning kommer att inledas inom kort
1002  DMAP_RTV_NEEDED = %d fler spelare måste ^"rockthevote^" för att starta en omröstning  DMAP_RTV_NEEDED = %d fler spelare måste ^"rockthevote^" för att starta en omröstning
1003  DMAP_NEXTMAP_VOTE_REMAINING = en omröstning kommer att ske för att välja nästa karta om %d %s  DMAP_NEXTMAP_VOTE_REMAINING = en omröstning kommer att ske för att välja nästa karta om %d %s
1004  DMAP_NEXTMAP_VOTED = Spelarna har röstat för %s. .. Karta ändras om % d sekunder  DMAP_NEXTMAP_VOTED = Spelarna har röstat för %s. .. Karta ändras om % d sekunder
1005  DMAP_CURRENT_MAP = Nuvarande kartan %s. Omröstningen pågår för nextmap ...  DMAP_CURRENT_MAP = Nuvarande kartan %s. Omröstningen pågår för nästa bana ...
1006  DMAP_PLAYER_LEFT = %s har slutat; %s är inte längre utses  DMAP_PLAYER_LEFT = %s har hoppat ur; %s är inte längre nominerad
1007  DMAP_LISTMAPS = A Complete Karta Förteckning över %d kartor som visas i din konsol  DMAP_LISTMAPS = en komplett Kart Förteckning över %d kartor som visas i din konsol
1008  DMAP_LISTMAPS_MAPS = ************ Kartor %d - %d: ***********  DMAP_LISTMAPS_MAPS = ************ Kartor %d - %d: ***********
1009  DMAP_LISTMAPS_MORE = Vänta, lastning flera kartor från denna server som ska visas i din konsol ...  DMAP_LISTMAPS_MORE = Vänta, laddar flera kartor från denna server som ska visas i din konsol ...
1010  DMAP_LISTMAPS_FINISHED = Finished visning %d kartor i din konsol.  DMAP_LISTMAPS_FINISHED = Klart, visar %d kartor i din konsol.
1011  DMAP_SAY_NOMINATIONS = en omröstning kommer att ske om %d %s Säg ^"nominations^" för en lista över kandidater.  DMAP_SAY_NOMINATIONS = en omröstning kommer att ske om %d %s Säg ^"nominations^" för en lista över kartor.
1012  DMAP_TIMELIMIT_CHANGED = Tidsfrist ändrats till %d att göra det möjligt att rösta för att uppträda nu  DMAP_TIMELIMIT_CHANGED = Tidsfrist ändrats till %d att göra det möjligt att rösta för att uppträda nu
1013  DMAP_TIMELIMIT_NOTCHANGED = Det går inte att ändra tid, rösta inte rockade  DMAP_TIMELIMIT_NOTCHANGED = Det går inte att ändra tid, röstning är inte rockad
1014  DMAP_START_MAPVOTE = Attention: Karta Omröstning kommer att börja om 10 sekunder  DMAP_START_MAPVOTE = Attention: Kart Omröstning kommer att börja om 10 sekunder
1015  DMAP_NOT_ENOUGH_TIME = Inte tillräckligt med tid som återstår till rockthevote  DMAP_NOT_ENOUGH_TIME = Inte tillräckligt med tid som återstår till rockthevote
1016  DMAP_ALREADY_VOTING = Röstning pågår eller är på väg att börja eller är över eller röstningen har rockat redan.  DMAP_ALREADY_VOTING = Röstning pågår eller är på väg att börja eller är över eller röstningen har rockat redan.
1017  DMAP_ENABLE_VOTEMODE = Cycle Mode är på. För att möjliggöra Röstning Mode, använd kommandot dmap_votemode  DMAP_ENABLE_VOTEMODE = Cycle Mode är på. För att möjliggöra Röstning Mode, använd kommandot dmap_votemode
1018  DMAP_VOTE_ROCKED_BY_ADMIN = Omröstning har startats av admin %s  DMAP_VOTE_ROCKED_BY_ADMIN = Omröstning har startats av admin %s
1019  DMAP_RTV_USED_BY_ADMIN = ADMIN används kommandot ^"amx_rockthevote^"  DMAP_RTV_USED_BY_ADMIN = ADMIN använde kommandot ^"amx_rockthevote^"
1020  DMAP_REVOTE_BY_ADMIN = ADMIN <%s> begär en revote Omröstning kommer att återkomma inom kort  DMAP_REVOTE_BY_ADMIN = ADMIN <%s> begär en revote Omröstning kommer att återkomma inom kort
1021  DMAP_REVOTE = ADMIN begär en revote Omröstning kommer att återkomma inom kort  DMAP_REVOTE = ADMIN begär en revote Omröstning kommer att återkomma inom kort
1022  DMAP_MAP_EXTENDED = På grund av omröstningen Aktuella kartan ^nbe förlängas nästa %.0f minuter  DMAP_MAP_EXTENDED = På grund av omröstningen Aktuella kartan ^nkommer att förlängas för nästa %.0f minuter
1023  DMAP_MAP_EXTENDED2 = Nuvarande karta kommer att utvidgas till nästa %.0f minuter  DMAP_MAP_EXTENDED2 = Nuvarande karta kommer att utvidgas till nästa %.0f minuter
1024  DMAP_IN_SECONDS = i %d sekunder  DMAP_IN_SECONDS = i %d sekunder
1025  DMAP_SHORTLY = kort  DMAP_SHORTLY = Snart
1026  DMAP_MAP_WINS = Attention: Map %s vinner med %d Omröstningar.^nMap kommer att ändras i slutet av denna runda  DMAP_MAP_WINS = Attention: Map %s vinner med %d Omröstningar.^nMap kommer att ändras i slutet av denna runda
1027  DMAP_MAP_WINS2 = Attention: Map %s vinner med %d Omröstningar.^nMap ändras  DMAP_MAP_WINS2 = Attention: Map %s vinner med %d Omröstningar.^nMap ändras
1028  DMAP_DOWNLOAD_CUSTOM_MAP = Detta är en custom karta och du kan behöva ladda ner den!  DMAP_DOWNLOAD_CUSTOM_MAP = Detta är en custom karta och du kan behöva ladda ner den!
1029  DMAP_DOWNLOAD_MAPS_URL = Du kan hämta Skräddarsydda kartor från %s  DMAP_DOWNLOAD_MAPS_URL = Du kan hämta kartor från %s
1030  DMAP_CHOOSING_FINISHED = * Välja klar. Den nextmap kommer att %s  DMAP_CHOOSING_FINISHED = * Röstning klar. Nästa bana kommer att %s
1031  DMAP_NEXTMAP = Nextmap: %s  DMAP_NEXTMAP = Nextmap: %s
1032  DMAP_LAST_ROUND = sista rundan  DMAP_LAST_ROUND = sista rundan
1033  DMAP_TIME_LEFT = tid kvar ^n %d:%02d  DMAP_TIME_LEFT = tid kvar ^n %d:%02d
1034  DMAP_FINISHING_CUR_ROUND = ** Utöka tid för att låta spelarna få mer tid för att avsluta pågående rundan **  DMAP_FINISHING_CUR_ROUND = ** Utöka tid för att låta spelarna få mer tid för att avsluta pågående rundan **
1035  DMAP_CHOSE_MAPEXTENDING = * %s valde karta förlängning  DMAP_CHOSE_MAPEXTENDING = * %s valde karta förlängning
1036  DMAP_CHOSE_MAP = * %s valde %s  DMAP_CHOSE_MAP = * %s valde %s
1037  DMAP_MAP_ABOUT_CHANGE = Karta handlar om att ändra  DMAP_MAP_ABOUT_CHANGE = Kartan är på väg att bytas
1038  DMAP_NEXTMAP2 = Nästa karta kommer att %s  DMAP_NEXTMAP2 = Nästa karta kommer att %s
1039  DMAP_DOWNLOAD_MAPS_URL2 = **** Du kan ladda ner Custom kartor gillar %s från %s ****  DMAP_DOWNLOAD_MAPS_URL2 = **** Du kan ladda ner Custom kartor som du vill ha %s från %s ****
1040  DMAP_MAP_CHANGING_IN = Karta Ändra till %s %d sekunder  DMAP_MAP_CHANGING_IN = Karta Ändra till %s %d sekunder
1041  DMAP_NO_MAPS_NOMINATED = Inga kartor har nominerats, säger ^"MAPNAME^" att nominera en  DMAP_NO_MAPS_NOMINATED = Inga kartor har nominerats, säger ^"MAPNAME^" för att nominera en
1042  DMAP_NOMINATIONS = Nomineringarna hittills för nästa omröstning:^n  DMAP_NOMINATIONS = Nomineringarna hittills för nästa omröstning:^n
1043  DMAP_MAP_BY = ^n %s av %s  DMAP_MAP_BY = ^n %s av %s
1044  DMAP_AVAILABLE_MAPS = Följande kartor finns att nominera:^n  DMAP_AVAILABLE_MAPS = Följande kartor finns att nominera:^n
1045  DMAP_VOTING_IN_15SEC = Karta Omröstning kommer att inledas under 15 sekunder!  DMAP_VOTING_IN_15SEC = Kart Omröstning kommer att inledas om 15 sekunder!
1046  DMAP_VOTING_IN_XSEC = Karta Omröstning kommer att börja om %d sekunder  DMAP_VOTING_IN_XSEC = Kart Omröstning kommer att inledas om %d sekunder
1047  DMAP_VOTING_DELAYED = rösta för nextmap försenat för att möjliggöra köp av vapen ...  DMAP_VOTING_DELAYED = röstningen för nextmap försenat för att möjliggöra köp av vapen ...
1048  DMAP_POSSIBLE_NOMINATIONS = Nomineringarna vid omröstningen: %d av %d möjliga kandidater  DMAP_POSSIBLE_NOMINATIONS = Nomineringarna vid omröstningen: %d av %d möjliga kandidater
1049  DMAP_RANDOM_MAPSELECTION = inte tillräckligt med nomineringar för karta omröstning, slumpmässigt urval %d extra kartor för omröstning  DMAP_RANDOM_MAPSELECTION = inte tillräckligt med nomineringar för kart omröstning, slumpmässigt urval %d extra kartor för omröstning
1050  DMAP_NOMORE_RANDOM_DEFINED = Det går inte att fylla några fler röstar tider med slumpmässigt kartor, något som definieras i mapchoice.ini / mapcycle.txt / allmaps.txt  DMAP_NOMORE_RANDOM_DEFINED = Det går inte att fylla några fler röster tider med slumpmässigt kartor, något som definieras i mapchoice.ini / mapcycle.txt / allmaps.txt
1051  DMAP_NO_DEFAULTMAPS_FOUND = Det går inte att fylla några fler röstar tider med slumpmässigt kartor, kunde inte hitta någon standard kartor på servern  DMAP_NO_DEFAULTMAPS_FOUND = Det går inte att fylla några fler röster tider med slumpmässigt kartor, kunde inte hitta någon standard kartor på servern
1052  DMAP_FILLED_RANDOM_MAPS = Fyllda %d rösta tider med slumpmässigt kartor  DMAP_FILLED_RANDOM_MAPS = Fyllda %d rösta tider med slumpmässigt kartor
1053  DMAP_CS_MENU_TITLE = \rChoose nästa karta:\w^n^n  DMAP_CS_MENU_TITLE = \rChoose nästa karta:\w^n^n
1054  DMAP_MENU_TITLE = Välj nästa karta:^n^n  DMAP_MENU_TITLE = Välj nästa karta:^n^n
# Line 1057  Line 1057 
1057  DMAP_MENU_EXTEND = %d. Förläng %s %d min.^n  DMAP_MENU_EXTEND = %d. Förläng %s %d min.^n
1058  DMAP_MENU_NONE = %d. Ingen  DMAP_MENU_NONE = %d. Ingen
1059  DMAP_TIME_TO_CHOOSE = Det är dags att välja nextmap...  DMAP_TIME_TO_CHOOSE = Det är dags att välja nextmap...
1060  DMAP_MOTD_LOADING = lastning motd fönster på datorn  DMAP_MOTD_LOADING = Laddar motd fönster på datorn
1061  DMAP_HELP = Denna Karta Management Plugin kan lätt nomineringar kartor för användare,  DMAP_HELP = Denna Karta Management Plugin kan lätt nomineringar kartor för användare,
1062  DMAP_HELP2 = och ger<br>administratörerna mycket kontroll över valprocessen.  DMAP_HELP2 = och ger<br>administratörerna mycket kontroll över valprocessen.
1063  DMAP_HELP3 = <br><br>När Röstning läge, alla spelare måste göra för att nominera en karta säga namnet på den i chatten.  DMAP_HELP3 = <br><br>När Röstning läge, alla spelare måste göra för att nominera en karta säga namnet på den i chatten.
# Line 1068  Line 1068 
1068  DMAP_HELP8 = <a href=^"http://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=59535^">följande webbsida</a>  DMAP_HELP8 = <a href=^"http://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=59535^">följande webbsida</a>
1069  DMAP_HELP9 = Deagles' Karta Management Version %s  DMAP_HELP9 = Deagles' Karta Management Version %s
1070  DMAP_ADMIN_CANCELLED = ADMIN <%s> annulleras kartan rösta.  DMAP_ADMIN_CANCELLED = ADMIN <%s> annulleras kartan rösta.
1071  DMAP_NO_CURRENT_VOTE = Inga aktuella kartan omröstning att avbryta.  DMAP_NO_CURRENT_VOTE = Inga aktuella kartan omröstning avbryts.

Legend:
Removed from v.43  
changed lines
  Added in v.44

Contact webmaster
ViewVC Help
Powered by ViewVC RSS 2.0 feed